VILKA ÄR VI?

Eurpean Special Insurances AB (”ESI”) är ett svenskt aktiebolag som står under tillsyn av finnansinspektionen med tillstånd att bedriva försäkringsförmedling. ESI har ett avtal med försäkringsbolaget Allianz Travel Europe (”Allianz”) där ESI har rätt att ingå försäkringsavtal för Allianz räkning. Allianz är alltså det försäkringsbolag som våra kunder blir försäkrade i.

OM VÅRT ERBJUDANDE

ESI erbjuder försäkringsmarknaden försäkringar som våra kunder behöver till ett så lågt pris som möjligt. Hos oss får kunderna bra värde för sina pengar.

LEDNINGSGRUPPEN

Morgan Löwenthal, född 1978. Morgan började i försäkringsbranschen 1999 och är utbildad jurist. Han har arbetat som försäkringsförmedlare sedan 2007. Morgan är ansvarig för ESI:s verskamhet och ansvarar för att ESI:s kunder får bra försäkringsvillkor samt för kontakterna med Allianz.

Henrik Johannesson, född 1975. Henrik är utbildad jurist med 20 års operativ erfarenhet som VD för Oriflame (börsnoterat) i Kroatien, Vietnam, Iran, Turkiet och senast som Vice President och medlem i Oriflames ledningsgrupp.

Aron Skandevall, född 1980. Aron började i försäkringsbranschen 2002 och har senast varit skadechef på Trygg-Hansa. Aron ser till att våra skadeprocesser fungerar bra för kunderna. 

VAD VI VILL

Erfarenhet har lärt oss att resa utomlands, hyra bil, äga ett hem kan bli dyrt om du inte är rätt försäkrad. Vidare, anser vi att kloka hem inte alltid erbjuds kloka val när det gäller försäkringar. Tillsammans med världsledande Allianz Travel Europe erbjuder vi försäkringar som är skräddarsydda för det skydd som du förtjänar. Inte mer och inte mindre.

Vision & Mission

Världsledande försäkringspartner genom att erbjuda trygghet och enkelhet. För dig.

Vi är här för att hjälpa dig

Hör av Dig. Du väljer hur.

Ring oss på

+46 10 410 22 00

måndag - fredag 09:00 - 17:00

Top