Världsomfattande för endast SEK 699 per år

COVID-19 information: https://allianztravel-info.com

Ska du hyra bil? Låt inte en skadad hyrbil förstöra din resa. Låt inte dyra självriskförsäkringar förstöra din budget. Klokförsäkring täcker självrisken vid skador på din hyrbil. Upp till SEK 30 000 per hyresperiod för endast SEK 699 per år. I hela världen.


Om Försäkringen

Om du hyr bil och den blir stulen eller skadad måste du som kund ofta betala höga självriskbelopp. Eller så betalar du dyra självriskförsäkringar hos biluthyrare. Låt oss istället täcka dig för endast SEK 2 per dag, eller för endast SEK 699 för ett helt år, oavsett hur ofta du hyr bil och oavsett var i världen du ska resa. En klok försäkring utfärdad av Allianz Travel Europe.

Försäkringens omfattning

Detta täcks av försäkringen

 • Betalning av självrisk som debiteras av hyrbilsföretaget – Upp till SEK 30 000 för den självrisk som tillämpas för din hyrbilsförsäkring p.g.a. skador på fönster, däck, tak och underrede, om bilen skadas oavsiktligen, blir inblandad i en olycka, stulen, skadad av brand eller vandaliserad under hyresperioden. 
 • Förlorad deposition - om bilen skadas oavsiktligen, blir inblandad i en olycka, stulen, skadad av brand eller vandaliserad under hyresperioden. Vi betalar upp till de följande belopp: 
  • Skada på fordonets tak – upp till SEK 6 000 
  • Skada på fönster, framruta eller glas i soltak – upp till SEK 10 000 
  • Skada på underrede – upp till SEK 5 000 
  • Skada på däck – upp till SEK 1 500 
  • Förlust av nycklar – upp till SEK 1 000 
  • Skador på fordonets inredning – upp till SEK 5 000 
 • Under rubriken "Försäkringsvillkor Självriskförsäkring Hyrbil" kan du ladda ner fullständiga villkor som gäller. Läs dem noga och kontakta oss gärna i det fall du har några frågor.
 • I e-postmeddelandet med din försäkringsbekräftelse anges den omfattning som du har valt, den person som omfattas samt eventuella särskilda villkor som gäller. Läs igenom  det noga.

Detta täcks inte av försäkringen

 • Skadeanmälningar för vilka du inte kan tillhandahålla tillräckligt med bevis.
 • Mer än det maximala ersättningsbeloppet (och andra nedre gränser när sådana finns) vilket anges i varje del. 
 • Påfyllning av felaktigt bränsle och allmänt slitage. 
 • Anspråk till följd av att du inte har följt villkoren i uthyrarens hyresavtal. 
 • Skada som uppkommit vid körning utanför offentliga vägar. 
 • Förlust som inte direkt täcks av villkoren i denna försäkring så som en avgift som tas ut av uthyrningsföretaget för att bilen inte är brukbar eller för bogseringskostnad. 
 • Under rubriken "Försäkringsvillkor Självriskförsäkring Hyrbil" kan du ladda ner fullständiga villkor som gäller. Läs dem noga och kontakta oss gärna i det fall du har några frågor.
 • I e-postmeddelandet med din försäkringsbekräftelse anges den omfattning som du har valt, den person som omfattas samt eventuella särskilda villkor som gäller. Läs igenom det noga.

Skadeanmälan

Kontakta skadeavdelningen för att beställa en skadeanmälningsblankett

 • Tel: +46 8 587 717 21 (måndag-fredag 09:00-17:00, ej helgdagar)
 • E-post: Claims.fga@se.falck.com
 • Uppge “ESI självriskförsäkring för hyrbil” och ditt försäkringsnummer

Skadereglering

 • Fyll i och returnera skadeanmälningsblanketten med all information och alla dokument som vi bett om så snart som möjligt
 • Vi behöver följande för samtliga skadeanmälningar:
  • Din försäkringsbekräftelse, ditt hyresavtal för bilen, resedokumentation för din resa som visar datum och restider och kostnader för resan
  • En skaderapport och reparationsfakturan från uthyraren som beskriver skadorna och reparationskostnaden 
  • Kvitton i original och redogörelser för alla kontanta utlägg som du gjort
  • En kopia av körkortet för den person som körde bilen vid tidpunkten för olyckan
  • En detaljerad redogörelse för de omständigheter som ledde fram till olyckan eller skadan på bilen, inklusive fotografier (om sådana finns tillgängliga) och, i förekommande fall, en skriftlig polisrapport
  • Redogörelser från vittnen
  • Uppgifter om andra försäkringar som du eventuellt har och som kan omfatta samma förlust, t.ex. hemförsäkring eller privat vårdförsäkring

Vanliga Frågor

Snabbguide att tänka på när du hyr bil

I vilka länder gäller försäkringen?

 • Hela världen: Alla världens länder, exklusive Afghanistan, Vitryssland, Kuba, Kongo, Iran, Irak, Elfenbenskusten, Liberia, Nordkorea, Burma (Myanmar), Sudan och Zimbabwe

Är jag behörig?

 • Du måste vara fast bosatt i Sverige och inte spenderat mer än 6 månader utomlands under den senaste 12-månadersperioden
 • Du måste vara behörig för att få hyra bilen
 • En av de namngivna förarna måste förekomma i den försäkringsbekräftelse som erhållits och relaterad försäkringspremie måste vara betald

Vad är försäkringens omfattning?

 • Vi betalar upp till de belopp som listas nedan som ersättning för den självrisk som tillämpas för din hyrbilsförsäkring eller förlorad deposition p.g.a skador på fönster, däck, tak och underrede, om bilen skadas oavsiktligen, blir inblandad i en olycka, stulen, skadad av brand eller vandaliserad under hyresperioden 
 • Det maxbelopp vi betalar ut för varje försäkringsdel är: 
  • Självrisk för hyrbil
   • Betalning av självrisk som debiteras av hyrbilsföretaget: SEK 30 000
  • Förlorad deposition
   • Skada på fordonets tak: SEK 6 000
   • Skada på fönster, framruta eller glas i soltak: SEK 10 000
   • Skada på underrede: SEK 5 000
   • Skada på däck: SEK 1 500 per nytt däck eller SEK 500 för reparation av punktering
   • Förlust av nycklar: SEK 1000
   • Skador på fordonets inredning: SEK 5 000

Vad för typ av bil täcker försäkringen?

 • Fordon som ägs av en licensierad uthyrare eller agentur, som du har kommit överens om att hyra från denna i enlighet med villkoren i ditt hyresavtal
 • Fordonet
  • Får inte vara mer än tio år gammalt
  • Får inte ha mer än nio sittplatser
  • Får inte ha en totalvikt som överstiger 3 500 kg
  • Får inte vara en husbil, en campingbuss, ett kommersiellt fordon, en minibuss, en motorcykel eller en moped, en taxi eller en biskolebil
  • Måste ha ett inköpspris i detaljhandeln som understiger SEK 700 000

Vad kostar försäkringen?

 • Årlig fleranvändning för endast SEK 699 per år 

Hur gör jag en skadeanmälan?

 • Kontakta skadeavdelningen för att beställa en skadeanmälningsblankett
  • Tel: +46 8 587 717 21 (måndag-fredag 09:00-17:00, ej helgdagar)
  • E-post: Claims.fga@se.falck.com
  • Uppge “ESI självriskförsäkring för hyrbil” och ditt försäkringsnummer

Skadereglering

 • Fyll i och returnera skadeanmälningsblanketten från tryggförsäkring med all information och alla dokument som vi bett om så snart som möjligt
 • Vi behöver följande för samtliga skadeanmälningar:
  • Din försäkringsbekräftelse, ditt hyresavtal för bilen, resedokumentation för din resa som visar datum och restider och kostnader för resan
  • En skaderapport och reparationsfakturan från uthyraren som beskriver skadorna och reparationskostnaden 
  • Kvitton i original och redogörelser för alla kontanta utlägg som du gjort
  • En kopia av körkortet för den person som körde bilen vid tidpunkten för olyckan
  • En detaljerad redogörelse för de omständigheter som ledde fram till olyckan eller skadan på bilen, inklusive fotografier (om sådana finns tillgängliga) och, i förekommande fall, en skriftlig polisrapport
  • Redogörelser från vittnen
  • Uppgifter om andra försäkringar som du eventuellt har och som kan omfatta samma förlust, t.ex. hemförsäkring eller privat vårdförsäkring

Vad har jag för ångerrätt?

 • Du som kund har alltid rätt att utnyttja din ångerrätt. Med hänvisning till ångerrätten har du som kund möjlighet att inom 14 dagar från det att avtalet ingicks frånträda avtalet. 
 • För att utnyttja din ångerrätt och frånträda avtalet kontaktar du European Special Insurances AB (ESI) via telefon på telefonnum- mer +46 10 410 22 00, via email till kundservice@klokforsakring.se eller så använder du det standardformulär som finns att hämta på www.konsumentverket.se. 
 • Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av eventuellt erlagd premie inom 30 dagar. Har du redan utnyttjat försäkringen/tjänsten eller produkten inom ovanstående ångerfrist eller anmält en skada bortfaller ångerrätten. 
 • Din första premieavbetalning återbetalas om du inte har gjort någon skadeanmälan, eller något har inträffat som sannolikt kan ge upphov till en skadeanmälan, då det i dessa fall inte görs någon återbetalning.

När kan Klokförsäkring säga upp försäkringen?

 • Vi kan ha rätt att säga upp försäkringen och inte ersätta dig för någon skadeanmälan eller ändra försäkringsvillkoren om du: 
  • har vilselett oss och lämnat ohederlig eller ofullständig information när du tecknade försäkringen 
  • med avsikt har lämnat felaktiga uppgifter eller inte avslöjat sanningen vid inlämnande av skadeanmälan 
  • har bedragit, lurat eller vilselett oss eller 
  • tidigare blivit upplyst om att vi inte kommer att försäkra dig. I detta fall kommer försäkringen att vara ogiltig och vi kommer att återbetala den premie som du har betalat för denna försäkring 
 • Om vi har reglerat din skadeanmälan har vi rätt att begära att du ska återbetala alla betalningar som vi har gjort till dig. Om vi beslutar oss för att säga upp eller ändra din försäkring kommer vi att meddela dig om detta skriftligen.

Vem utfärdar försäkringen?

 • Din försäkring är utfärdad av AWP P&C S.A. - Dutch Branch, som bedriver verksamhet under namnet Allianz Travel Europe AWP P&C S.A.- Dutch Branch, med företagsregistrerings-nummer 33094603, är registrerat hos den nederländska finansmyndigheten AFM med nummer 12000535 och auktoriserat av L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) i Frankrike.

Hur framför jag klagomål?

 • Vi strävar alltid efter att ge dig förstklassig service. Men vi vet att saker kan gå fel ibland och det kan hända att duupplever att vi inte har gjort det. I dessa fall ber vi dig att kontakta oss så att vi får möjlighet att försöka lösa problemet 
  • Skriv till: 
   • Klagomålsavdelningen
   • Falck Global Assistance 
   • Box 44024 
   • 100 73 Stockholm 
  • Eller mejla till: claims.fga@se.falck.com och skriv ”KLAGOMÅL” i ämnesraden 
 • För att Falck Global Assistance ska kunna hantera ditt klagomål så snabbt och effektivt som möjligt bör duuppge namn, adress, telefonnummer, försäkringsnummer och skadeanmälans nummer samt bifoga kopior av relevant korrespondens 
 • Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål 
  • Skriva till: 
   • Allmänna Reklamationsnämnden 
   • Box 174 
   • 101 23 Stockholm 
  • eller mejla till arn@arn.se

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

 • Vänligen läs European Special Insurances AB Integritetspolicy
Köpvillkor & Integritetspolicy

Försäkringsvillkor

Nedan kan du ladda ner "Försäkringsvillkor Självriskförsäkring" med fullständiga villkor som gäller. Läs dem noga och kontakta oss gärna i det fall du har några frågor.

Ladda ner försäkringsvillkor

Top