Europa Familj

COVID-19 information: https://allianztravel-info.com

Ska du resa med familjen i Europa? Att resa tillsammans är kul och spännande, så låt inte olyckan förstöra nöjet. Att resa utomlands kan bli en dyr affär om du inte är rätt försäkrad. Låt oss ta hand om dig och din familj och res rätt försäkrad med Reseförsäkring Extra. En klok försäkring för endast SEK 260 första resdagen och därefter endast SEK 65 per dag.


Om Försäkringen

Med rätt reseförsäkring kan du njuta mer av resan. Med Reseförsäkring Extra erhåller du ett tillägg till reseskyddet i din hemförsäkring. För endast SEK 260 första resdagen och därefter SEK 65 per dag erbjuder vi bland annat en resegaranti (avbruten resa) och vi skyddar dig mot kostnader för vård, missad avresa, försenad avresa, evakuering samt förlust av personliga tillhörigheter, pengar och värdehandlingar. En klok försäkring utfärdad av Allianz Travel Europe.

Försäkringens omfattning

Detta täcks av försäkringen

 • Medicinska kostnader - Upp till SEK 2 000 för medicinsk behandling och tandläkarvård för att lindra smärta eller upp till SEK 2 000 för att täcka belopp utöver vad din huvudsakliga reseförsäkring täcker om du begärt akut medicinsk assistans från dem. 
 • Resegaranti, vid avbruten resa - Upp till SEK 30 000 för förlust av kostnader för förbetald resa och logi om du är tvungen att avbryta din resa. Om du under din resa blir inlagd på sjukhus och på grund av medicinska skäl måste stanna där får du ett dagtraktamente (SEK 400). 
 • Personliga tillhörigheter - Upp till SEK 1 500 för tillhörigheter som blir stulna, borttappade eller skadade under din resa.
 • Personliga pengar och värdehandlingar - Upp till SEK 4 000 för pengar, inträdes- och resebiljetter som blir stulna eller borttappade under din resa. 
 • Förlust av pass - Upp till SEK 2 000 för att täcka kostnad för tillfälliga ersättningsdokument samt ersättning för det kvarvarande värdet av det borttappade passet. 
 • Försenat bagage - Upp till SEK 1 500 totalt för nödvändiga ersättningsföremål om reseleverantören tillfälligt tappat bort ditt bagage eller det är försenat vid utgående resa. 
 • Missad avgång - Upp till SEK 30 000 för extra transport- eller boendekostnader för att kunna fortsätta din resa, i fall då du missat en utgående eller retur resa. 
 • Försenad avgång - Upp till SEK 2 400 efter försenad avgång vid utgående eller retur resa vid avgångsplatsen. Ersättningen beräknas utifrån förseningens längd efter minst 6 timmar. 
 • Evakuering – Upp till SEK 10 000 för de extra kostnaderna för resa och boende för att föra dig till, och låta dig stanna på, närmaste säkra destination (i enlighet med svenska Utrikesdepartementets rekommendation för evakuering) till dess att du kan fortsätta följa din ursprungliga resrutt, till följd av följande: krigsutbrott; terrorism; epidemi och naturkatastrof. 
 • Under rubriken "Försäkringsvillkor Reseförsäkring Extra" kan du ladda ner fullständiga villkor som gäller. Läs dem noga och kontakta oss gärna i det fall du har några frågor.
 • I e-postmeddelandet med din försäkringsbekräftelse anges den omfattning som du har valt, den person som omfattas samt eventuella särskilda villkor som gäller. Läs igenom  det noga.

Detta täcks inte av försäkringen

 • Skadeanmälningar för vilka du inte kan tillhandahålla tillräckligt med bevis. 
 • Mer än det maximala ersättningsbeloppet (och andra nedre gränser när sådana finns) vilket anges i varje del. 
 • Förlust av personliga tillhörigheter under tid som din logi- eller transportleverantör haft dem i sin besittning om detta inte rapporterats till dem inom 7 dagar och det inte finns någon särskild rapport upprättad angående detta. 
 • Förlust som inte direkt täcks av villkoren i denna försäkring så som kostnad för att beställa ett medicinskt- eller dödsintyg som styrker ditt krav. 
 • Deltagande i aktiviteter som innebär en ökad risk för skada, om vi inte överenskommit om något annat. 
 • Skadeanmälningar som har med redan existerande medicinska tillstånd att göra kan komma att nekas om de diagnostiserats eller inte varit stabila 2 månader innan denna försäkring betalades.
 • Under rubriken "Försäkringsvillkor Reseförsäkring Extra" kan du ladda ner fullständiga villkor som gäller. Läs dem noga och kontakta oss gärna i det fall du har några frågor.
 • I e-postmeddelandet med din försäkringsbekräftelse anges den omfattning som du har valt, den person som omfattas samt eventuella särskilda villkor som gäller. Läs igenom  det noga.

Skadeanmälan

Kontakta skadeavdelningen för att beställa en skadeanmälningsblankett

 • Tel: +46 8 587 717 21 (måndag-fredag 09:00-17:00, ej helgdagar)
 • E-post: Claims.fga@se.falck.com 
 • Uppge “ESI årsbaserad Reseförsäkring Extra” och ditt försäkringsnummer

Skadereglering

 • Fyll i och returnera skadeanmälningsblanketten från tryggförsäkring med all information och alla dokument som vi bett om så snart som möjligt
 • Vi behöver följande för samtliga skadeanmälningar:
  • Bokningsfaktura (eller fakturor) och resedokument för din resa, som visar datum, restider samt alla kostnader för resan
  • Kvitton i original och redogörelser för alla kontanta utlägg som du gjort
  • Räkningar och fakturor i original
  • Uppgifter om andra försäkringar som du eventuellt har och som kan omfatta samma förlust, t.ex. hemförsäkring eller privat vårdförsäkring
  • Så många underlag som möjligt som stöder dina ersättningsanspråk

Vanliga Frågor

Är jag behörig?

 • Du måste vara fast bosatt i Sverige
 • Försäkringen omfattar inte alla typer av medicinska tillstånd då detta är ingen privat sjukvårdsförsäkring

Vem ingår i min familj?

 • En eller två vuxna och upp till 6 av deras barn (som barn räknas fosterbarn) upp till 18 års ålder 
 • Alla medlemmar i familjen måste bo på samma adress (obs se nedan)
 • Om Du/Ni är skild eller separerad och ditt barn ej bor permanent med dig omfattas de av försäkringen oaktat punkten ovan
 • Barn får inte åka på egenhand utan måste åka med minst en vuxen som namnges på i försäkringen 
 • Barn under 2 år ingår i försäkringen utan kostnad om de reser tillsammans med en försäkrad vuxen  

Vad är försäkringens omfattning?

 • Kostnader för vård och relaterade utgifter
  • Behandling av akut tandvård (SEK 2 000) eller
  • Självrisk för din huvudsakliga reseförsäkring (SEK 2 000)
 • Resegaranti
  • Avbryta resan (SEK 30 000)
  • Sängläge på läkares inrådan (SEK 400 per dag) 
 • Personliga tillhörigheter (SEK 1 500)
 • Pengar och värdehandlingar (SEK 4 000 och SEK 2 000 för kontanter)
 • Förlust av pass (SEK 2000)
 • Försenat bagage utresa (SEK 1500)
 • Missad avresa (SEK 30 000)
 • Försenad avresa (SEK 2 400)
 • Evakuering (SEK 10 000)

I vilka länder gäller min försäkring?

 • Europa: Den europeiska kontinenten och Medelhavsöarna, samt Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Azorerna, Balearerna, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Färöarna, Finland, Frankrike, Georgien, Gibraltar, Grekland, Island, Irländska republiken, Israel, Italien, Kanarieöarna, Kosovo, Kroatien, Lappland, Lettland, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Madeira, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland - väster om Uralbergen, San Marino, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjeckiska republiken, Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike

Vad kostar försäkringen?

 • SEK 260 första resdagen och därefter SEK 65 per dag per familj

Hur gör jag en skadeanmälan?

 • Kontakta skadeavdelningen för att beställa en skadeanmälningsblankett
  • Tel: +46 8 587 717 21 (måndag-fredag 09:00-17:00, ej helgdagar)
  • E-post: Claims.fga@se.falck.com
  • Uppge “ESI årsbaserad Reseförsäkring Extra” och ditt försäkringsnummer

Skadereglering

 • Fyll i och returnera skadeanmälningsblanketten med all information och alla dokument som vi bett om så snart som möjligt
 • Vi behöver följande för samtliga skadeanmälningar:
  • Bokningsfaktura (eller fakturor) och resedokument för din resa, som visar datum, restider samt alla kostnader för resan
  • Kvitton i original och redogörelser för alla kontanta utlägg som du gjort
  • Räkningar och fakturor i original
  • Uppgifter om andra försäkringar som du eventuellt har och som kan omfatta samma förlust, t.ex. hemförsäkring eller privat vårdförsäkring
  • Så många underlag som möjligt som stöder dina ersättningsanspråk

Vad har jag för ångerrätt?

 • Du som kund har alltid rätt att utnyttja din ångerrätt. Med hänvisning till ångerrätten har du som kund möjlighet att inom 14 dagar från det att avtalet ingicks frånträda avtalet. 
 • För att utnyttja din ångerrätt och frånträda avtalet kontaktar du European Special Insurances AB (ESI) via telefon på telefonnum- mer +46 10 410 22 00, via email till kundservice@klokforsakring.se eller så använder du det standardformulär som finns att hämta på www.konsumentverket.se. 
 • Vid utnyttjande av ångerrätten är du berättigad till återbetalning av eventuellt erlagd premie inom 30 dagar. Har du redan utnyttjat försäkringen/tjänsten eller produkten inom ovanstående ångerfrist eller anmält en skada bortfaller ångerrätten. 
 • Din första premieavbetalning återbetalas om du inte har gjort någon skadeanmälan, eller något har inträffat som sannolikt kan ge upphov till en skadeanmälan, då det i dessa fall inte görs någon återbetalning

När kan Klokförsäkring säga upp försäkringen?

 • Vi kan ha rätt att säga upp försäkringen och inte ersätta dig för någon skadeanmälan eller ändra försäkringsvillkoren om du: 
  • har vilselett oss och lämnat ohederlig eller ofullständig information när du tecknade försäkringen 
  • med avsikt har lämnat felaktiga uppgifter eller inte avslöjat sanningen vid inlämnande av skadeanmälan 
  • har bedragit, lurat eller vilselett oss eller 
  • tidigare blivit upplyst om att vi inte kommer att försäkra dig. I detta fall kommer försäkringen att vara ogiltig och vi kommer att återbetala den premie som du har betalat för denna försäkring 
 • Om vi har reglerat din skadeanmälan har vi rätt att begära att du ska återbetala alla betalningar som vi har gjort till dig. Om vi beslutar oss för att säga upp eller ändra din försäkring kommer vi att meddela dig om detta skriftligen.

Vem utfärdar försäkringen?

 • Din försäkring är utfärdad av AWP P&C S.A. - Dutch Branch, som bedriver verksamhet under namnet Allianz Travel Europe AWP P&C S.A.- Dutch Branch, med företagsregistrerings-nummer 33094603, är registrerat hos den nederländska finansmyndigheten AFM med nummer 12000535 och auktoriserat av L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) i Frankrike.

Hur framför jag klagomål?

 • Vi strävar alltid efter att ge dig förstklassig service. Men vi vet att saker kan gå fel ibland och det kan hända att duupplever att vi inte har gjort det. I dessa fall ber vi dig att kontakta oss så att vi får möjlighet att försöka lösa problemet. 
 • Skriv till: 
  • Klagomålsavdelningen
  • Falck Global Assistance 
  • Box 44024 
  • 100 73 Stockholm 
 • Eller mejla till: claims.fga@se.falck.com och skriv ”KLAGOMÅL” i ämnesraden 
 • För att Falck Global Assistance ska kunna hantera ditt klagomål så snabbt och effektivt som möjligt bör duuppge namn, adress, telefonnummer, försäkringsnummer och skadeanmälans nummer samt bifoga kopior av relevant korrespondens 
 • Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål 
  • Skriv till: 
   • Allmänna Reklamationsnämnden 
   • Box 174 
   • 101 23 Stockholm 
 • Eller mejla till arn@arn.se

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

 • Vänligen läs European Special Insurances AB Integritetspolicy
Köpvillkor & Integritetspolicy

Försäkringsvillkor

Nedan kan du ladda ner "Försäkringsvillkor Självriskförsäkring" med fullständiga villkor som gäller. Läs dem noga och kontakta oss gärna i det fall du har några frågor.

Ladda ner försäkringsvillkor

Top